ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΕ

Για την επιλογή του Λογοτύπου της υποψηφιότητας διενεργήθηκε διαγωνισμός από τη ΔΕΡΜ ΑΕ. Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από τριμελή κριτική επιτροπή την οποία απάρτιζαν οι κ.κ. Βαγγέλης Παυλίδης (Σκιτσογράφος), Mary Miller (Καλλιτεχνική Διευθύντρια Stavanger 2008-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης), Νάσια Στουραϊτη (Μαθήτρια, εκπρόσωπος της νέας γενιάς). Αναδείχθηκαν τρεις επικρατούσες προτάσεις οι οποίες και βραβεύτηκαν. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό που προκήρυξε η ΔΕΡΜ ΑΕ εμπνεύστηκαν από το ταξίδι της Ρόδου στο φως του πολιτισμού.

αξονες

Η κεντρική ιδέα του λογοτύπου είχε προαποφασιστεί να κινηθεί σε δύο άξονες, το φως και το ταξίδι.

Το νησι του ηλιου

Ένα νησί λουσμένο από φυσικό φως, ένα νησί συνδεδεμένο με το συμβολικό φως, το φως της λαμπρότητας, της αλήθειας, της δημιουργικότητας, της καθαρότητας, του πολιτισμού.

Αμφορίσκος

Αποτέλεσε τη βασική φόρμα σχεδιασμού. Μοιάζει να κουβαλάει από το παρελθόν τα χρώματα, ανεξίτηλα, όπως και τα σύμβολά τους, φως, χώμα, θάλασσα.

Φορέας - δοχείο

Ο αμφορέας, ιδωμένος είτε ως δοχείο είτε ως ανθρώπινο δημιούργημα, παραμένει φορέας ανάπτυξης και πολιτισμού.

Τρίγωνο

Παραπέμπει στην κομβική θέση του νησιού, γεωπολιτικά, στο φυσικό σχήμα του ίδιου του νησιού και στο τρισυπόστατο του ανθρώπου.

Απλότητα

Η απλότητά του επιτρέπει ακόμα και σε ένα μικρό παιδί να το ζωγραφίσει με τους μαρκαδόρους του.

Καραβάκι

Μετατρέπει τη σύνθεση σε μια φωτεινή εικόνα ταξιδιού. Η μετατόπιση ενισχύει την αναγνωσιμότητά του & προσδίδει δυναμική.

Κολοσσός

Η προσθήκη της φλόγας μας δίνει μια αφαιρετική απόδοση του πιο χαρακτηριστικού συμβόλου της Ρόδου. Κάποιοι αναγνωρίζουν στον βραχίονα τη λύρα του Απόλλωνα. Ο θεατής μπορεί πάντα να επιλέγει την ανάγνωση που προτιμά.